16+ events
Door heel NL!

10+ Locaties
in Nederland

s

Kom Vroeg,
VOL = VOL!

Huiskamer sessie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (update: 28/juni 2022 17:51)

 • Legitimatie verplicht.
 • Minimumleeftijd 16 jaar, tenzij anders vermeld.
 • Minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is 18 jaar.
 • Massaal doorverkopen van tickets is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier misbruik van gemaakt wordt, kunnen tickets mogelijk zonder kennisgeving en/of restitutie geannuleerd en geblokkeerd worden. Toegang is enkel gegarandeerd bij aanschaf van een ticket via erkende (voor)verkoopadressen. Tickets (ook e-tickets) blijven te allen tijde eigendom van Huiskamer Sessie. Doorverkoop is alleen toegestaan via ticketswap.nl.
 • Huiskamer Sessie voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze worden uitsluitend gebruikt als borg en na afloop vernietigd.
 • Kleding: vrijwel alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club)kleding, sportkleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden. De huisregels worden bepaald door de locatie en zijn daar leidend.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan), (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, lachgas, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, zonnebrand, paraplu’s, plastic flessen, patronen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Een selfiestick is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden om te roken in tenten of anderszins overkapte ruimtes op de evenementen. Het overtreden van deze regel kan leiden tot boetes en mogelijke verwijdering van het evenemententerrein.
 • Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbriefje of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan de bezoeker terecht bij de EHBO post of bar. Rolstoelen en krukken zijn altijd toegestaan. Raadpleeg de organisatie of het terrein hiervoor geschikt is.
 • Zwemmen is in verband met de veiligheid van de bezoekers te allen tijde verboden. Het betreden van het water kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. In- en uitlopen is dus niet mogelijk.
 • De bezoeker heeft alleen recht op geld terug wanneer het evenement geannuleerd is door de organisator. Andere redenen zijn niet geldig.
 • Het is niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de organisatie evenementen, goede doelen, organisaties of merken te promoten op het festivalterrein of in de direct nabije omgeving, op wat voor wijze dan ook.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel, de beveiliging en de locatie.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Hieronder vallen ook de parkeerterreinen welke door de organisatie zijn aangewezen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen op het terrein of in kluisjes.
 • De programmering/line-up van de evenementen zijn onder voorbehoud. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele afzeggingen van artiesten door ziekte/overmacht of wijzigingen door andere factoren. De bezoeker heeft hierdoor op geen enkele wijze aanspraak op een vergoeding of compensatie.
 • Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
 • Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s en fietsen die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • Munten zijn alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het desbetreffende evenement en niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement van het terrein te verwijderen.
 • Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van de locatie van toepassing.